Litreachas


.


Tha measgachadh de fharpaisean Litreachas ann a dh’ fhaodas òigridh agus inbhich cuir a-steach air a shon gach bliadhna. Tha farpaisean Ealain, Òran Ùr, Dràma agus Leabhraichean ann cuideachd. Tha duaisean airgid ri bhuannachadh dhuibh fhèin agus dhan sgoil agaibh cuideachd - mar sin feuch gun cuir sibh a-steach airson na farpaisean seo an ath-bhliadhna!

Gheibhear liosta de na farpaisean seo gu h-ìosal:

http://www.acgmod.org/nationalmod/rules

Caristiona NicCoinnich, Eilean Leodhais
Caristiona NicCoinnich, Eilean Leodhais


Proudly Sponsored By

The National Trust for Scotland

The National Trust for Scotland

Main Commercial Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD