Tormod MacIlleathain

Published: 01 Sep 2017

​‘S ann duilich a bha sinn nuair a chuala sinn an naidheachd gun do chaochail Tormod MacIlleathain, aig aois 80, air an 31mh den Lùnastal.

‘Be duine air leth tàlantach a bh’ ann an Tormod, air feadh coimhearsnachd na Gàidhlig is fad is farsaing. Bha e ainmeil ann an comadaidh agus mar chleasaiche, seinneadair, neach-teagasg, bàrd, sgrìobhagair agus sàr-phìobaire. Bhiodh e cuideachd ainmeil airson a bhith a’ toirt taic agus misneachd dha òigridh agus dha luchd-ciùil thairis air na bliadhnaichean.

Ann an 1967, choisinn e Bonn Òir a’ Chomuinn agus chaidh a chrùnadh mar Bhàrd a’ Chomuinn- an aon duine a fhuair an dà dhuais seo anns an aon bhliadhna.

Tha sinn a’ cuimhneachadh air a theaghlach agus a charaidean aig an àm duilich a tha seo.

Tormod MacIlleathain
Tormod MacIlleathain

Back to ACG News List


Proudly Sponsored By

The National Trust for Scotland

The National Trust for Scotland

Main Commercial Sponsor

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD