Provincial Mod News

Inverness Provincial Mòd 2018

Published: 16 Jan 2018

Thèid Mòd Ionadail​ Inbhir Nis 2018 a chumail Dihaoine 15mg & Disathairne 16mh den t-Ògmhios.

Gheibh sibh tuilleadh fiosrachadh, foirm iarrtais agus clàr a’ Mhòid bho làrach-lìn Mòd Ionadail Inbhir Nis.

Ceann-latha airson iarrtasan a thilleadh: 31/03/2018

Back to Provincial News List


Proudly Sponsored By

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

The National Trust for Scotland

The National Trust for Scotland

Main Commercial Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

JOIN OUR MAILING LIST FOR THE LATEST NEWS AND UPDATES